Home  /  Puzzle Games  / Nhanh Như Chớp - Hỏi Ngu - Hỏi Ngu Hại Não on Windows Pc

Nhanh Như Chớp - Hỏi Ngu - Hỏi Ngu Hại Não on Windows Pc

Developed By: game4v

License: FREE

Rating: 4.5/5 - 53 votes

Last Updated: August 14, 2018

Sponsored Links

Game Details

Version 3
Size 29M
Release Date August 14, 2018
Category Puzzle Games

App Permissions:
View network connections: [see more (5)]

What's New:
- Sửa ... [see more]

Description from Developer:
Trò chơi Nhanh Nhu Chop hoàn toàn miễn phí . Với ... [read more]


Download Game

Compatible with Windows 7/8/10 Pc & Laptop

See older versions

App preview ([see all 7 screenshots])

App preview

About this Game

On this page you can download Nhanh Như Chớp - Hỏi Ngu - Hỏi Ngu Hại Não and install on Windows PC. Nhanh Như Chớp - Hỏi Ngu - Hỏi Ngu Hại Não is free Puzzle Game, developed by game4v. Latest version of Nhanh Như Chớp - Hỏi Ngu - Hỏi Ngu Hại Não is 3, was released on August 14, 2018 (updated on August 14, 2018). Estimated number of the downloads is more than 1000. Overall rating of Nhanh Như Chớp - Hỏi Ngu - Hỏi Ngu Hại Não is 4.5. Generally most of the top Games on Android Store have rating of Everyone. This Game had been rated by 55 users. Older versions of Nhanh Như Chớp - Hỏi Ngu - Hỏi Ngu Hại Não are also available with us 3.

How to install Nhanh Như Chớp - Hỏi Ngu - Hỏi Ngu Hại Não on Windows?

Instruction on how to install Nhanh Như Chớp - Hỏi Ngu - Hỏi Ngu Hại Não on Windows XP/7/8/10 Pc & Laptop

In this post, I am going to show you how to install Nhanh Như Chớp - Hỏi Ngu - Hỏi Ngu Hại Não on Windows PC by using Android App Player such as BlueStacks, Nox, KOPlayer, ...

Before you start, you will need to download the apk installer file, you can find download button on top of this page. Save it to easy-to-find location.

[Note]: You can also download older versions of this Game on bottom of this page.

Below you will find a detailed step-by-step guide, but I want to give you a fast overview how it works. All you need is an emulator that will emulate an Android device on your Windows PC and then you can install applications and use it - you see you're actually playing it on Android, but this runs not on a smartphone or tablet, it runs on a PC.

If this doesn't work on your PC, or you cannot install, comment here and we will help you!

Step By Step Guide To Install Nhanh Như Chớp - Hỏi Ngu - Hỏi Ngu Hại Não using BlueStacks

  1. Download & Install BlueStacks at: http://bluestacks.com
  2. Open the apk file: Double-click the apk file to launch BlueStacks and install the application. If your apk file doesn't automatically open BlueStacks, right-click on it and select Open with... Browse to the BlueStacks. You can also drag-and-drop the apk file onto the BlueStacks home screen
  3. After install, just click Run to open, it works like a charm :D.

How to install Nhanh Như Chớp - Hỏi Ngu - Hỏi Ngu Hại Não on Windows PC using NoxPlayer

  1. Download & Install NoxPlayer at: http://bignox.com. The installation is easy to carry out.
  2. Drag the apk file to Nox and drop it. The File Manager will show up. Click the Open XXX Folder button under the file sign that turns blue.
  3. Then you will be able to install the apk you just download from your computer to Nox or move/copy the file to other locations in Nox.
- Sửa một số câu hỏi bị sai chính tả và đáp án.- Thêm 150 câu hỏi mới và hài hước.
View network connections:
  - Allows the app to view information about network connections such as which networks exist and are connected.
Full network access:
  - Allows the app to create network sockets and use custom network protocols. The browser and other applications provide means to send data to the internet, so this permission is not required to send data to the internet.
Trò chơi Nhanh Nhu Chop hoàn toàn miễn phí . Với những câu hỏi mang tính hài hước và thú vị về cuộc sống và đôi khi là những câu hỏi mẹo . Hãy thử thách với những câu hỏi hại não của chúng tôi.
*** Nhanh Như Chớp - Hỏi Ngu - Hỏi Ngu Hại Não
- Mô phỏng theo gameshow Nhanh Như Chớp trên truyền hình.
- Người chơi có 60 giây để trả lời các câu hỏi của chương trình.
- Điểm tổng kết cuối cùng là số câu trả lời đúng liên tiếp.
- Đạt được 10 câu trả lời đúng liên tiếp để ghi tên mình trong bảng xếp hạng của chương trình.
- Cập nhật online các câu hỏi thường xuyên.
- Hoàn toàn miễn phí Mô Phỏng có cảm giác giống như thật.

Hãy thử thách bản thân với các câu hỏi tưởng dể mà không dể của chúng tôi nào các bạn ơi. Cảm ơn bạn nhiều.
Hãy để lại bình luận để chúng tối cải thiện chương trình tốt hơn nhé ^^.