Home  /  Education Apps  / TBI Studiefonds aanvragen on Windows Pc

TBI Studiefonds aanvragen on Windows Pc

Developed By: Acto Informatisering B.V.

License: FREE

Rating: 0/5 - votes

Last Updated: September 21, 2018

Sponsored Links

App Details

Version 2018.2.023
Size 6.9M
Release Date September 21, 2018
Category Education Apps

App Permissions:
Read the contents of your USB storage: [see more (13)]

Description from Developer:
App voor het aanvragen van de school- en studietoelage voor het ... [read more]


Download App

Compatible with Windows 7/8/10 Pc & Laptop

See older versions

App preview ([see all 2 screenshots])

App preview

About this App

On this page you can download TBI Studiefonds aanvragen and install on Windows PC. TBI Studiefonds aanvragen is free Education App, developed by Acto Informatisering B.V.. Latest version of TBI Studiefonds aanvragen is 2018.2.023, was released on September 21, 2018 (updated on September 21, 2018). Estimated number of the downloads is more than 1. Overall rating of TBI Studiefonds aanvragen is 0. Generally most of the top Apps on Android Store have rating of Everyone. This App had been rated by 60 users. Older versions of TBI Studiefonds aanvragen are also available with us 2018.2.023.

How to install TBI Studiefonds aanvragen on Windows?

Instruction on how to install TBI Studiefonds aanvragen on Windows XP/7/8/10 Pc & Laptop

In this post, I am going to show you how to install TBI Studiefonds aanvragen on Windows PC by using Android App Player such as BlueStacks, Nox, KOPlayer, ...

Before you start, you will need to download the apk installer file, you can find download button on top of this page. Save it to easy-to-find location.

[Note]: You can also download older versions of this App on bottom of this page.

Below you will find a detailed step-by-step guide, but I want to give you a fast overview how it works. All you need is an emulator that will emulate an Android device on your Windows PC and then you can install applications and use it - you see you're actually playing it on Android, but this runs not on a smartphone or tablet, it runs on a PC.

If this doesn't work on your PC, or you cannot install, comment here and we will help you!

Step By Step Guide To Install TBI Studiefonds aanvragen using BlueStacks

  1. Download & Install BlueStacks at: http://bluestacks.com
  2. Open the apk file: Double-click the apk file to launch BlueStacks and install the application. If your apk file doesn't automatically open BlueStacks, right-click on it and select Open with... Browse to the BlueStacks. You can also drag-and-drop the apk file onto the BlueStacks home screen
  3. After install, just click Run to open, it works like a charm :D.

How to install TBI Studiefonds aanvragen on Windows PC using NoxPlayer

  1. Download & Install NoxPlayer at: http://bignox.com. The installation is easy to carry out.
  2. Drag the apk file to Nox and drop it. The File Manager will show up. Click the Open XXX Folder button under the file sign that turns blue.
  3. Then you will be able to install the apk you just download from your computer to Nox or move/copy the file to other locations in Nox.
Read the contents of your USB storage:
  - Allows the app to read the contents of your USB storage.
Modify or delete the contents of your USB storage:
  - Allows the app to write to the USB storage.
Take pictures and videos:
  - Allows the app to take pictures and videos with the camera. This permission allows the app to use the camera at any time without your confirmation.
View network connections:
  - Allows the app to view information about network connections such as which networks exist and are connected.
Control flashlight:
  - Allows the app to control the flashlight.
Full network access:
  - Allows the app to create network sockets and use custom network protocols. The browser and other applications provide means to send data to the internet, so this permission is not required to send data to the internet.
App voor het aanvragen van de school- en studietoelage voor het nieuwe school- en studiejaar. De aanvraag moet uiterlijk op 1 mei bij het studiefonds zijn ingediend. Aan deze datum wordt strikt de hand gehouden. Aanvragen die na 1 mei, zullen niet meer in behandeling kunnen worden genomen.

Stichting Studiefonds TBI is opgericht in 1992 ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van TBI Holdings B.V., de moedermaatschappij van de onderneming waar je vader of moeder werkt. Het doel van de stichting is het bevorderen van de scholing, vorming en studie van kinderen van (oud)werknemers. De stichting wil dit doel realiseren door het beschikbaar stellen van school- en studietoelagen, die in beginsel worden verstrekt als gift.

De school- en studietoelagen worden verstrekt ten behoeve van kinderen die na het basisonderwijs volledig dagonderwijs volgen aan een door de overheid erkende onderwijsinstelling in Nederland. Voor andere vormen van onderwijs, die niet aan (al) deze eisen voldoen, kan in bijzondere gevallen door het bestuur van de stichting ook een toelage worden toegekend.

De hoogte van de te verstrekken toelage is o.a. afhankelijk van je leeftijd en aard en niveau van je opleiding. Voor ieder studiejaar moet opnieuw een aanvraag worden ingediend. Of de toelage ook opnieuw wordt toegekend, hangt af van de studievoortgang en van de beschikbare middelen van het studiefonds.

Voor wie meer wil weten over de voorwaarden waaronder een school- of studietoelage wordt verstrekt, is een brochure beschikbaar. Deze is te verkrijgen bij de afdeling personeelszaken of via het studiefonds.